Her finder du en en udførlig beskrivelse af hele processen - fra vi fik den første tanke, til vi satte vores underskrifter på den endelige kontrakt.

For overskuelighedens skyld, er beskrivelsen delt op i mindre afsnit.

1.  En skør ide?
2.  Drømmene fik næring
3.  En grund at bygge på
4.  Prøvehuse en masse
5.  Den rette hustype og leverandør
6.  Møde med Helle-Huse
7.  Møde med Hammerhuset
8.  Møde med eurodan-huse
9.  Valget i Hvalsø
10.  Materialevalgsmøde
11.  Den kostbare underskrift
12.  Jordbundsundersøgelse


Udskriv Udskriv